Khổ qua

Khổ qua

Momordica charantia

Một trong những thành công trong công tác lai tạo giống của East-West Seed, các công nghệ và phương pháp lai tạo cải tiến trên cây khổ qua được bắt đầu vào năm 1986. Sau quá trình lai tạo, các giống thế hệ mới đã cải thiện được rõ rệt một số tính trạng nông học, mang đến tiềm năng năng suất, chất lượng và tính chống chịu bệnh hại tốt hơn so với những giống thế hệ cũ, giống địa phương và đã làm cải thiện rõ rệt thu nhập cho người nông dân. 

Cây khổ qua có xuất xứ từ châu Phi và châu Á, hiện nay được trồng rộng rãi tại Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thailand, Pakistan, Việt Nam, và Sri Lanka. East-West Seed là đơn vị đầu tiên đã cải tiến thành công bộ giống khổ qua và trở thành loại cây trồng thương mại chủ chốt của vùng nhiệt đới. 


Cây trồng khác