Bạn là người chúng tôi đang tìm?

Đội ngũ nhân lực là nền tảng thành công của Công ty East-West Seed. Mỗi nhân viên đều tận tâm thực hiện sứ mệnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kiến tạo giúp tăng thu nhập của người nông dân và thúc đẩy sự tăng trưởng và chất lượng của ngành trồng rau.

Tham gia với chúng tôi bây giờ

East-West Seed Academy

The Academy is the official learning and development center of East-West Seed, providing classroom training, mentoring and coaching, and on the job training.