Simon Jan de Hoop

Câu chuyện

Rất phấn khởi được là một thành viên của công ty mà phải xây dựng từ đầu.

Một trong những nhân viên đầu tiên gia nhập trở lại năm 1984, Simon Jan được săn bởi người sáng lập East-West Seed, Simon Groot. Trong khi học Chọn tạo giống Cây trồng tại Trường đại học Wageningen ở Hà Lan, Simon Jan nhận cuộc gọi từ Simon Groot hỏi ảnh có muốn là người đầu tiên trong cuộc hành trình của East-West Seed với vai trò là một người chọn tạo giống cây trồng.  

Ông “rất phấn khởi được là một thành viên của công ty mà phải được gây dựng từ đầu.” Đúng người đúng việc, ông đóng vai trò chủ lực của câu chuyện thành công của East-West Seed ngay từ thời gian đầu. 

Tiểu sử

Nhóm : Board of Management

Vị trí hiện tại : Phó chủ tịch về Nghiên cứu và Phát triển giống, Thành viên Hội đồng Quản trị

Làm việc cho East-West Seed từ năm : 1984

Văn phòng đặt tại : Chiang Mai, Thailand

Trình độ giáo dục

Trường đại học Wageningen, Hà Lan
Thạc sĩ Chọn tạo Giống Cây trồng 
Trường đại học Maejo, Thái Lan
Tiến sĩ bằng danh dự

Other Team Members

Bert van der Feltz

Ông van der Feltz là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Tập đoàn East-West Seed. Trư...

Đọc thêm

Michel Devarrewaere

Ông Devarrewaere có trên 28 năm kinh nghiệm trong ngành giống cây trồng ở cả ngành c&o...

Đọc thêm

Người đó có thể là chính bạn!

Nơi các đội ngũ giàu đam mê cùng nhau làm việc, cùng nhau học hỏi và cùng nhau cải tiến.

làm sao ?