CẢI BẸ DƯA 212
CẢI BẸ DƯA 212

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Bẹ lá to, cuốn chặt, năng suất cao. Thu hoạch 30 - 35 ngày sau trồng hoặc 50 - 55 ngày sau gieo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách: 25 cm x (20 - 25 cm). Sử dụng 50 gam hạt/1.000 m2 nếu ươm cây con hoặc 150 - 200 gam hạt/1.000 m2 nếu gieo trực tiếp.

CẢI BẸ DƯA 212

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Bẹ lá to, cuốn chặt, năng suất cao. Thu hoạch 30 - 35 ngày sau trồng hoặc 50 - 55 ngày sau gieo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách: 25 cm x (20 - 25 cm). Sử dụng 50 gam hạt/1.000 m2 nếu ươm cây con hoặc 150 - 200 gam hạt/1.000 m2 nếu gieo trực tiếp.