CẢI THẢO LAI F1 HMT103
CẢI THẢO LAI F1 HMT103

ĐẶC TÍNH GIỐNG

 

Cây sinh trưởng khỏe, đồng đều. Bắp cuộn chặt, bảo quản được lâu. Ruột màu vàng đẹp, ăn ngon. 
Thu hoạch 55 - 62 ngày sau trồng, thích hợp trồng trong điều kiện khí hậu mát.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 0,5 m x 0,4 m. Lượng hạt 20 - 30 gam hạt/1.000 m²

CẢI THẢO LAI F1 HMT103

ĐẶC TÍNH GIỐNG

 

Cây sinh trưởng khỏe, đồng đều. Bắp cuộn chặt, bảo quản được lâu. Ruột màu vàng đẹp, ăn ngon. 
Thu hoạch 55 - 62 ngày sau trồng, thích hợp trồng trong điều kiện khí hậu mát.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 0,5 m x 0,4 m. Lượng hạt 20 - 30 gam hạt/1.000 m²