CẦN TÂY PASCAL
CẦN TÂY PASCAL

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, độ đồng đều cao, nở bụi tốt, kháng được bệnh thối vào mùa mưa.

Cọng lá màu xanh, mùi thơm đặc trưng.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhiệt độ thích hợp để nảy mầm là 20 - 25 °C. Thu hoạch 35 - 45 ngày sau trồng. Lượng hạt cần dùng cho 1.000 m²: 400 - 600 gam.
CẦN TÂY PASCAL

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, độ đồng đều cao, nở bụi tốt, kháng được bệnh thối vào mùa mưa.

Cọng lá màu xanh, mùi thơm đặc trưng.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhiệt độ thích hợp để nảy mầm là 20 - 25 °C. Thu hoạch 35 - 45 ngày sau trồng. Lượng hạt cần dùng cho 1.000 m²: 400 - 600 gam.