DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 32
DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 32 Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Ruột chín có màu cam, ăn giòn, rất ngọt, Brix 12 - 15 °Bx
Trái đồng đều, trọng lượng trái 3 - 5 kg.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thu hoạch 58 - 65 ngày. Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/1.000 m²

DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 32 Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Ruột chín có màu cam, ăn giòn, rất ngọt, Brix 12 - 15 °Bx
Trái đồng đều, trọng lượng trái 3 - 5 kg.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thu hoạch 58 - 65 ngày. Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/1.000 m²