DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 39
DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 39

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Ruột chín có màu vàng, ăn giòn, rất ngọt, 12 - 14 độ Brix
Trái đồng đều. Trọng lượng 3 - 5 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/ 1.000 m2. Thu hoạch 58 - 65 ngày.

DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 39

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Ruột chín có màu vàng, ăn giòn, rất ngọt, 12 - 14 độ Brix
Trái đồng đều. Trọng lượng 3 - 5 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/ 1.000 m2. Thu hoạch 58 - 65 ngày.