DƯA HẤU LAI F1 THIÊN SƠN 74
DƯA HẤU LAI F1 THIÊN SƠN 74

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, thích nghi rộng, dễ trồng, trái đồng đều, năng suất cao, có thể đạt 30 - 35 tấn/ha. Cho thu hoạch 58 - 65 ngày sau gieo tùy mùa vụ. 
Dạng trái đẹp, chất lượng ăn ngon, 12 - 13 °Bx. Bảo quản được lâu và chịu được vận chuyển xa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thời vụ trồng quanh năm ở Miền Nam, trừ những tháng có mưa bão và lạnh ở Miền Bắc và Miền Trung. Mật độ trồng: 10.000 - 11.000 cây/ha.

DƯA HẤU LAI F1 THIÊN SƠN 74

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, thích nghi rộng, dễ trồng, trái đồng đều, năng suất cao, có thể đạt 30 - 35 tấn/ha. Cho thu hoạch 58 - 65 ngày sau gieo tùy mùa vụ. 
Dạng trái đẹp, chất lượng ăn ngon, 12 - 13 °Bx. Bảo quản được lâu và chịu được vận chuyển xa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thời vụ trồng quanh năm ở Miền Nam, trừ những tháng có mưa bão và lạnh ở Miền Bắc và Miền Trung. Mật độ trồng: 10.000 - 11.000 cây/ha.