NGÔ NẾP LAI F1 TÍM NGỌT 099
NGÔ NẾP LAI F1 TÍM NGỌT 099

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Bắp nếp có chứa 25% hạt ngọt. Chất lượng ăn rất ngon, dẻo, mềm, ngọt tự nhiên, bảo quản được lâu. Chứa chất phòng ngừa ung thư Anthocyanin 20 mg/1 kg bắp tươi.

Trọng lượng trái 350 - 400 gam. Thu hoạch 63 - 65 ngày sau gieo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách : 70 - 75 cm x 30 cm. Sử dụng 10 - 12 kg hạt/1.000 m2.
Chú ý: bố trí thời vụ trồng để cây tránh trổ cờ phun râu vào thời điểm có nhiệt độ quá cao >35 độ C hoặc quá thấp < 15 độ C.

NGÔ NẾP LAI F1 TÍM NGỌT 099

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Bắp nếp có chứa 25% hạt ngọt. Chất lượng ăn rất ngon, dẻo, mềm, ngọt tự nhiên, bảo quản được lâu. Chứa chất phòng ngừa ung thư Anthocyanin 20 mg/1 kg bắp tươi.

Trọng lượng trái 350 - 400 gam. Thu hoạch 63 - 65 ngày sau gieo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách : 70 - 75 cm x 30 cm. Sử dụng 10 - 12 kg hạt/1.000 m2.
Chú ý: bố trí thời vụ trồng để cây tránh trổ cờ phun râu vào thời điểm có nhiệt độ quá cao >35 độ C hoặc quá thấp < 15 độ C.