KHỔ QUA VICTORY 17
KHỔ QUA VICTORY 17

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, thời gian thu hoạch dài, năng suất cao.
Chiều dài trái 14 - 16 cm, màu xanh bóng đẹp, trái cứng, ít bị nứt, khả năng bảo quản và vận chuyển xa tốt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thời vụ trồng quanh năm. Khoảng cách trồng (1,2 m - 1,4 m) x (0,5 m - 0,6 m). Sử dụng 220 - 240 gam hạt/1.000 m².

KHỔ QUA VICTORY 17

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, thời gian thu hoạch dài, năng suất cao.
Chiều dài trái 14 - 16 cm, màu xanh bóng đẹp, trái cứng, ít bị nứt, khả năng bảo quản và vận chuyển xa tốt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thời vụ trồng quanh năm. Khoảng cách trồng (1,2 m - 1,4 m) x (0,5 m - 0,6 m). Sử dụng 220 - 240 gam hạt/1.000 m².