MƯỚP KHÍA LAI F1 HMT980
MƯỚP KHÍA LAI F1 HMT980

I. ĐĂC TÍNH GIỐNG 


Cây sinh trưởng khỏe, kháng tốt với bệnh virus, năng suất cao.

Trái xanh, dài 25 - 30 cm, trái cứng, ăn ngon, giòn, bảo quản và vận chuyển xa tốt.

Trồng được nhiều vùng, nhiều vụ trong năm.


II. KỸ THUẬT TRỒNG
1. Mật độ, khoảng cách

Khoảng cách: 1,3 m x 0,5 - 0,6 m.

Mật độ: 1.300 - 1.500 cây/1.000 m2.

Lượng hạt giống: 170 - 200 gam hạt/1.000 m2.

Chú ý: Cắt hạt khoảng 1 mm trước khi ngâm nước. Tránh cắt phần đầu hạt - nơi ra rễ mầm.

2. Chuẩn bị đất, gieo hạt và trồng cây

Dọn sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng vụ trước. Cày bừa đất tơi xốp, lên luống làm rãnh thoát nước. 

Hạt giống đã được phủ 1 lớp thuốc trừ nấm bệnh vì vậy không nên ngâm hạt trong nước mà nên gieo hạt khô để giữ được lớp thuốc có tác dụng hạn chế nhiễm bệnh trên cây con.

Nếu ngâm ủ, sau khi cắt hạt, ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) từ 3 - 4 tiếng đồng hồ rồi vớt ra, cho vào vải sạch, độ ẩm vừa phải. Ủ trong khoảng 24 - 30 giờ hạt sẽ nứt nanh thì đem gieo. Có thể gieo trực tiếp ra ruộng hoặc gieo vào bầu. Nếu gieo vào bầu thì khi cây con bắt đầu xuất hiện lá thật (khoảng 6 - 7 ngày sau gieo) thì đem trồng ra ruộng.

3. Phân bón

Sau đây là lượng phân tham khảo cho 1.000 m2:

Bón 30 - 50 kg vôi/1.000 m2 Sau khi bón vôi 7 - 10 ngày thì tiến hành bón lót. Nên bón thêm 2 - 3 kg Trichoderma/1.000 m2 để phòng trừ một số nấm bệnh và tăng cường  vi sinh vật trong đất giúp cây sinh trưởng tốt và hạn chế bệnh hại.

Bón lót: 2 - 3 m3  phân chuồng, 25 - 30 kg Super Lân, 15 - 20 kg NPK 20-20-15.

10 - 15 ngày sau khi gieo: 2 ngày 1 lần pha loãng 1 - 2 kg DAP tưới nhằm kích thích bộ rễ phát triển, chú ý giai đoạn này cây còn nhỏ nên sau khi tưới phân xong cần tưới nước rửa lá hoặc tránh tưới phân dính lên để không gây cháy lá.

Bón thúc sinh trưởng: giai đoạn 20 - 25 ngày và 30 - 40 ngày sau gieo: mỗi lần 20 - 25 kg NPK 20-20-15, 8 - 10 kg KCl.

Bón thúc giai đoạn thu hoạch: giai đoạn 50 - 55 ngày sau gieo: 15 - 20 kg NPK 20-20-15, 8 - 10 kg KCl.

Nếu tiếp tục thu hoạch kéo dài, có thể bón thúc thêm 1 đến 2 đợt phân.

4. Phòng trừ một số sâu bệnh

Để phòng trừ sâu bệnh hại cần chú ý bón phân đầy đủ và cân đối, trồng với mật độ như khuyến cáo, vệ sinh đồng ruộng cho thông thoáng, làm đất tơi xốp, thoát nước tốt, kịp thời cắt bỏ và tiêu hủy phần cây bị bệnh để tránh lây lan. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của nhà sản xuất và cần chú ý tuân thủ quy tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm, đúng cách).

 

MƯỚP KHÍA LAI F1 HMT980

I. ĐĂC TÍNH GIỐNG 


Cây sinh trưởng khỏe, kháng tốt với bệnh virus, năng suất cao.

Trái xanh, dài 25 - 30 cm, trái cứng, ăn ngon, giòn, bảo quản và vận chuyển xa tốt.

Trồng được nhiều vùng, nhiều vụ trong năm.


II. KỸ THUẬT TRỒNG
1. Mật độ, khoảng cách

Khoảng cách: 1,3 m x 0,5 - 0,6 m.

Mật độ: 1.300 - 1.500 cây/1.000 m2.

Lượng hạt giống: 170 - 200 gam hạt/1.000 m2.

Chú ý: Cắt hạt khoảng 1 mm trước khi ngâm nước. Tránh cắt phần đầu hạt - nơi ra rễ mầm.

2. Chuẩn bị đất, gieo hạt và trồng cây

Dọn sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng vụ trước. Cày bừa đất tơi xốp, lên luống làm rãnh thoát nước. 

Hạt giống đã được phủ 1 lớp thuốc trừ nấm bệnh vì vậy không nên ngâm hạt trong nước mà nên gieo hạt khô để giữ được lớp thuốc có tác dụng hạn chế nhiễm bệnh trên cây con.

Nếu ngâm ủ, sau khi cắt hạt, ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) từ 3 - 4 tiếng đồng hồ rồi vớt ra, cho vào vải sạch, độ ẩm vừa phải. Ủ trong khoảng 24 - 30 giờ hạt sẽ nứt nanh thì đem gieo. Có thể gieo trực tiếp ra ruộng hoặc gieo vào bầu. Nếu gieo vào bầu thì khi cây con bắt đầu xuất hiện lá thật (khoảng 6 - 7 ngày sau gieo) thì đem trồng ra ruộng.

3. Phân bón

Sau đây là lượng phân tham khảo cho 1.000 m2:

Bón 30 - 50 kg vôi/1.000 m2 Sau khi bón vôi 7 - 10 ngày thì tiến hành bón lót. Nên bón thêm 2 - 3 kg Trichoderma/1.000 m2 để phòng trừ một số nấm bệnh và tăng cường  vi sinh vật trong đất giúp cây sinh trưởng tốt và hạn chế bệnh hại.

Bón lót: 2 - 3 m3  phân chuồng, 25 - 30 kg Super Lân, 15 - 20 kg NPK 20-20-15.

10 - 15 ngày sau khi gieo: 2 ngày 1 lần pha loãng 1 - 2 kg DAP tưới nhằm kích thích bộ rễ phát triển, chú ý giai đoạn này cây còn nhỏ nên sau khi tưới phân xong cần tưới nước rửa lá hoặc tránh tưới phân dính lên để không gây cháy lá.

Bón thúc sinh trưởng: giai đoạn 20 - 25 ngày và 30 - 40 ngày sau gieo: mỗi lần 20 - 25 kg NPK 20-20-15, 8 - 10 kg KCl.

Bón thúc giai đoạn thu hoạch: giai đoạn 50 - 55 ngày sau gieo: 15 - 20 kg NPK 20-20-15, 8 - 10 kg KCl.

Nếu tiếp tục thu hoạch kéo dài, có thể bón thúc thêm 1 đến 2 đợt phân.

4. Phòng trừ một số sâu bệnh

Để phòng trừ sâu bệnh hại cần chú ý bón phân đầy đủ và cân đối, trồng với mật độ như khuyến cáo, vệ sinh đồng ruộng cho thông thoáng, làm đất tơi xốp, thoát nước tốt, kịp thời cắt bỏ và tiêu hủy phần cây bị bệnh để tránh lây lan. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của nhà sản xuất và cần chú ý tuân thủ quy tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm, đúng cách).