NGÔ NẾP LAI F1 TÍM DẺO 926
NGÔ NẾP LAI F1 TÍM DẺO 926

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Bắp nếp có chứa hạt tím xen lẫn hạt trắng, chất lượng ăn ngon, rất dẻo. Thu hoạch 60 - 65 ngày sau gieo tùy mùa vụ.
Trọng lượng bình quân 300 - 400 gam/trái. Tỷ lệ trái loại 1 cao 80 - 85 %.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách gieo: 70 - 75 cm x 25 cm mỗi hốc gieo 1 hạt. Sử dụng 10 - 12 kg/ha.
Chú ý: Bố trí thời vụ để tránh trổ cờ phun râu vào giai đoạn thời tiết quá nóng > 35 độ C hoặc quá lạnh < 15 độ C"

NGÔ NẾP LAI F1 TÍM DẺO 926

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Bắp nếp có chứa hạt tím xen lẫn hạt trắng, chất lượng ăn ngon, rất dẻo. Thu hoạch 60 - 65 ngày sau gieo tùy mùa vụ.
Trọng lượng bình quân 300 - 400 gam/trái. Tỷ lệ trái loại 1 cao 80 - 85 %.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách gieo: 70 - 75 cm x 25 cm mỗi hốc gieo 1 hạt. Sử dụng 10 - 12 kg/ha.
Chú ý: Bố trí thời vụ để tránh trổ cờ phun râu vào giai đoạn thời tiết quá nóng > 35 độ C hoặc quá lạnh < 15 độ C"