NGÔ NGỌT GOLDEN COB
NGÔ NGỌT GOLDEN COB
ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, vị trí đóng trái thấp, ít đổ ngã. Thu hoạch 66 - 68 ngày sau gieo. Lá bi xanh. Trái to. Trọng lượng trung bình 500 - 550 gam/ trái. Hạt đóng đầy cùi, thẳng hàng, chất lượng ăn ngon, mềm và ngọt. Thích hợp cho ăn tươi và chế biến.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách gieo trồng: 75 cm x 25 cm. Lượng hạt gieo: 5 - 6 kg/ha. Khuyến cáo: để tỷ lệ nảy mầm tốt hơn, bà con nên gieo khô.
Chú ý: Bố trí mùa vụ gieo trồng để tránh trổ cờ phun râu vào thời điểm có nhiệt độ quá cao >35°C và nhiệt độ quá thấp <15°C.


Kỹ thuật trồng trọt
NGÔ NGỌT GOLDEN COB
ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, vị trí đóng trái thấp, ít đổ ngã. Thu hoạch 66 - 68 ngày sau gieo. Lá bi xanh. Trái to. Trọng lượng trung bình 500 - 550 gam/ trái. Hạt đóng đầy cùi, thẳng hàng, chất lượng ăn ngon, mềm và ngọt. Thích hợp cho ăn tươi và chế biến.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách gieo trồng: 75 cm x 25 cm. Lượng hạt gieo: 5 - 6 kg/ha. Khuyến cáo: để tỷ lệ nảy mầm tốt hơn, bà con nên gieo khô.
Chú ý: Bố trí mùa vụ gieo trồng để tránh trổ cờ phun râu vào thời điểm có nhiệt độ quá cao >35°C và nhiệt độ quá thấp <15°C.


Kỹ thuật trồng trọt