ỚT LAI F1 SOLAR 135
ỚT LAI F1 SOLAR 135

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây khỏe, chống chịu tốt với điều kiện bất lợi, trồng được quanh năm. Phù hợp với thị trường xuất khẩu.
Thời gian sinh trưởng: 75 - 80 ngày sau trồng thu lứa đầu tiên.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: hàng cách hàng: 1,2 m; cây cách cây 40 - 60 cm. Sử dụng 15 gam hạt/1.000 m2."

ỚT LAI F1 SOLAR 135

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây khỏe, chống chịu tốt với điều kiện bất lợi, trồng được quanh năm. Phù hợp với thị trường xuất khẩu.
Thời gian sinh trưởng: 75 - 80 ngày sau trồng thu lứa đầu tiên.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: hàng cách hàng: 1,2 m; cây cách cây 40 - 60 cm. Sử dụng 15 gam hạt/1.000 m2."