Dưa leo

Dưa leo

Cucumis sativus L.

Cây dưa leo ở khu vực Đông Nam Á là một trong những cây trồng chủ lực và ưu tiên trong chương trình phát triển bộ giống Rau của East-West Seed ngay từ buổi đầu thành lập công ty. 

Là loại cây trồng truyền thống với nhiều đặc tính nổi trội nhưng cũng bị thu hẹp dần với thay đổi của môi trường qua thời gian, áp lực dịch hại, biến động của thời tiết làm giảm tiềm năng năng suất… Trải qua hàng thập niên đầu tư trong công tác lai tạo, các giống dưa leo của East-West Seed đã tạo ra được những đột phá. Thứ nhất, giống Hunter 1.0 đã được kết hợp tính kháng bệnh sương mai, kháng bệnh vi rút, thời gian thu hoạch dài… Giống này đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường rau quả khu vực Đông Nam Bộ và nhiều vùng ở Việt Nam trong nhiều năm, tạo thành cây trồng làm giàu cho người nông dân khu vực Đông Nam Bộ của Việt Nam. 

Các giống mới có dạng trái đẹp, năng suất cao, chất lượng ăn ngon như HMT356, Hunter 116 … cũng đang được giới thiệu rộng rãi trên các vùng như Miền Bắc, miền Trung Việt Nam và mang lại giá trị kinh tế lớn cho người nông dân.

Cây trồng khác