Gặp đội của chúng tôi

Các thành viên đội ngũ tài năng và nhiệt huyết là nền tảng của sự thành công của East-West Seed. Chúng tôi là một công ty của 4.600 người - đa văn hóa, đa dạng và dành riêng cho sứ mệnh của công ty để phục vụ nông dân.

Simon Jan de Hoop

Rất phấn khởi được là một thành viên của công ty mà phải xây dựng từ đầu.Một trong nhữ...

Bert van der Feltz

Ông van der Feltz là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Tập đoàn East-West Seed. Trư...

Michel Devarrewaere

Ông Devarrewaere có trên 28 năm kinh nghiệm trong ngành giống cây trồng ở cả ngành c&o...

default

Người đó có thể là chính bạn!

Nơi các đội ngũ giàu đam mê cùng nhau làm việc, cùng nhau học hỏi và cùng nhau cải tiến.