Jean-Christophe “JC” Filippi

  Câu chuyện

  Jean-Christophe “JC” Filippi is the Chief Executive Officer of the East-West Seed Group. 

  Prior to joining East-West Seed on 1st April 2023, JC served as the President Asia Pacific  at Phibro Animal Health Corporation from 2020 to early 2023. He held various leadership positions in the Asia Pacific region for Cargill Animal Nutrition and Cargill Health Technologies from 2012 to 2020. He joined the Gold Coin Group in 2004, and remained its CEO for seven years.  

  JC holds a master’s degree in Agro Economy and International Development from ISTOM – École Supérieure d’Agro-Développement International in France.

  While his roots are in Corsica, France, JC was raised in a small agricultural town near the famous wine-producing region Bordeaux, thus his love for wine and passion for cooking. He keeps an active lifestyle and enjoys sports, especially rugby. JC and his wife Lu live in Bangkok (Nonthaburi) with their two youngest children and are avid travelers, always keen to discover new countries and cultures.

  Tiểu sử

  Nhóm : Managing Board

  Vị trí hiện tại : CEO

  Làm việc cho East-West Seed từ năm : 2023

  Văn phòng đặt tại : Thailand

  Trình độ giáo dục

  ISTOM – École Supérieure d’Agro Développement International France

  Master Degree “Agro Economy and Agri Development in Tropical Zone”

  Other Team Members

  Simon Groot

  Simon N. Groot is the founder of East-West Seed and the World Food Prize Laureate 2019.Simon Groot is a 6th generation descen...

  Đọc thêm

  Nguyễn Văn Dực

  "Xuất thân từ một gia đình nông dân, tuổi thơ của tôi gắn bó gần gũi với ruộng vườn. Ng...

  Đọc thêm

  Cao Bích Trang

  “Mỗi hành động trong đảm bảo chất lượng sẽ góp phần vào vụ mùa bội thu của nông d&aci...

  Đọc thêm

  Lê Thị Hương Vân

   "Tôi luôn vươn tới sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo hôm nay không còn hoàn ...

  Đọc thêm

  Nguyễn Vũ Hà Vy

  "Cho dù bạn đang làm việc ở bất kỳ phòng ban nào hay lĩnh vực nào: hàng tiêu ...

  Đọc thêm

  Khương Việt Trung

   “Sự công minh và chính trực cùng niềm đam mê sẽ dẫn đến thành công&...

  Đọc thêm

  Joost van Elzakker

  Joost is East-West Seed's Chief Commercial Officer ensuring we maintain strong connections with - and development of - our ma...

  Đọc thêm

  KANG CHENGRUI

  Hãy sống tốt, yêu thương nhiều và cười thường xuyên.

  Đọc thêm

  Michel Devarrewaere

  Ông Devarrewaere có trên 28 năm kinh nghiệm trong ngành giống cây trồng ở cả ngành c&o...

  Đọc thêm

  Người đó có thể là chính bạn!

  Nơi các đội ngũ giàu đam mê cùng nhau làm việc, cùng nhau học hỏi và cùng nhau cải tiến.

  làm sao ?