Rau muống

Rau muống

Ipomoea aquatica Forssk

 

 

Rau muống là loại rau nhiệt đới ưa nước, phát triển mạnh ở vùng có khí hậu nóng ẩm; trong khi các cây trồng khác yêu cầu các điều kiện canh tác khó khăn hơn, thì cây trồng này lại rất dễ trồng. 

East-West Seed đã nhìn thấy cơ hội phát triển loại cây trồng này từ những năm 1980, mục tiêu là cải thiện chất lượng hạt giống của loại giống địa phương nhằm mang lại lợi ích cao hơn cho người dân trong khu vực. Hiện nay, các giống Rau muống do East-West Seed cung cấp là biểu tượng về chất lượng trên thị trường.


Cây trồng khác