Bert van der Feltz

  Câu chuyện

  Ông van der Feltz là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Tập đoàn East-West Seed. Trước đây ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Cấp cao của công ty và thành viên Ban Giám đốc.
  Với tư cách là Phó Chủ tịch Cấp cao, ông tập trung vào Thương mại, Phát triển Kinh doanh và Điều hành và đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định và thực h iện chiến lược, phát triển một lực lượng bán hàng hiệu quả và năng động, và xây dựng thương hiệu East-West Seed, chiến lược marketing và thực hiện ở tất cả các công ty. 
  Trước đây ông giữ chức Giám đốc điều hành của East-West Seed Quốc tế, một công ty mà ông đã giúp thành lập năm 2000 dẫn dắt động lực quốc tế hóa của Tập đoàn. Dưới sự lãnh đạo của ông, thương hiệu East-West Seed Quốc tế được trình làng ở Ấn Độ, đất nước tiêu thụ rau lớn thứ hai sau Trung Quốc, nơi hiện nằm trong top 5 thương hiệu giống rau được mua nhiều nhất. 

  Sau đó ông van der Feltz đưa thương hiệu East-West Seed Quốc tế đến nhiều quốc gia, gồm Myanmar, châu Phi và châu Mỹ La tin. Công ty hiện đang xuất khẩu sang 60 quốc gia, đến với ngày càng nhiều nông dân trồng rau hơn ở vùng nhiệt đới trên thế giới.

  Tiểu sử

  Nhóm : Board of Management

  Vị trí hiện tại : Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn East-West Seed

  Làm việc cho East-West Seed từ năm : 2000

  Văn phòng đặt tại : Nonthaburi, Global

  Trình độ giáo dục

  Trường Quản lý Rotterdam, Trường đại học Erasmus 
  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

  Other Team Members

  Simon Jan de Hoop

  Rất phấn khởi được là một thành viên của công ty mà phải xây dựng từ đầu.Một trong nhữ...

  Đọc thêm

  Michel Devarrewaere

  Ông Devarrewaere có trên 28 năm kinh nghiệm trong ngành giống cây trồng ở cả ngành c&o...

  Đọc thêm

  Người đó có thể là chính bạn!

  Nơi các đội ngũ giàu đam mê cùng nhau làm việc, cùng nhau học hỏi và cùng nhau cải tiến.

  làm sao ?