BẦU LAI F1 333
BẦU LAI F1 333

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, thu hoạch sớm, ăn ngon, dễ trồng. Giống bầu trái dài 30 - 35 cm, năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: (1,8 m - 2 m) x 0,8 m. Sử dụng 120 - 140 gam hạt/1.000 m2


BẦU LAI F1 333

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, thu hoạch sớm, ăn ngon, dễ trồng. Giống bầu trái dài 30 - 35 cm, năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: (1,8 m - 2 m) x 0,8 m. Sử dụng 120 - 140 gam hạt/1.000 m2