BÍ ĐỎ LAI F1 SUPREMA PLUS
BÍ ĐỎ LAI F1 SUPREMA PLUS Mới

Đặc tính giống:

Đậu trái tốt, năng suất cao. Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu virus. Trọng lượng trái 4 - 6 kg.
Mẫu mã trái đẹp, đồng đều, thịt trái dày, có màu cam đẹp, chất lượng ăn ngon, được thị trường ưa chuộng.

Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng 80 - 100 gam hạt/1.000 m². Không nên gieo trồng vào mùa nắng nóng.

BÍ ĐỎ LAI F1 SUPREMA PLUS Mới

Đặc tính giống:

Đậu trái tốt, năng suất cao. Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu virus. Trọng lượng trái 4 - 6 kg.
Mẫu mã trái đẹp, đồng đều, thịt trái dày, có màu cam đẹp, chất lượng ăn ngon, được thị trường ưa chuộng.

Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng 80 - 100 gam hạt/1.000 m². Không nên gieo trồng vào mùa nắng nóng.