KHỔ QUA LAI F1 HMT435
KHỔ QUA LAI F1 HMT435

ĐẶC TÍNH GIỐNG:

Cây sinh trưởng khỏe, thời gian thu hoạch kéo dài, năng suất cao 6 - 7 tấn/1.000 m2.
Trái dài 20 - 24 cm, xanh bóng đẹp, bảo quản được lâu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Thời vụ trồng quanh năm ở Miền Nam. Khoảng cách trồng (1,4 m - 1,6 m) x (0,5 m - 0,6 m). Mật độ 1.100 - 1.300 cây/1.000 m².

KHỔ QUA LAI F1 HMT435

ĐẶC TÍNH GIỐNG:

Cây sinh trưởng khỏe, thời gian thu hoạch kéo dài, năng suất cao 6 - 7 tấn/1.000 m2.
Trái dài 20 - 24 cm, xanh bóng đẹp, bảo quản được lâu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Thời vụ trồng quanh năm ở Miền Nam. Khoảng cách trồng (1,4 m - 1,6 m) x (0,5 m - 0,6 m). Mật độ 1.100 - 1.300 cây/1.000 m².