BÍ ĐẬU LAI F1 ĐẬU THẦN 191HMT
BÍ ĐẬU LAI F1 ĐẬU THẦN 191HMT Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG:
Bảo quản được lâu, kháng bệnh thán thư, mẫu mã trái đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, thích hợp cho những vùng đất bạc màu. Năng suất cao có thể đạt 3 - 4 tấn/1.000 m².

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Trồng được ở tất cả các mùa vụ bí đậu, thu hoạch 65 - 70 ngày sau gieo. 
Khoảng cách trồng 2,2 - 2,5 m x 0,4 - 0,5 m. Mật độ 800 - 1.000 cây/1.000 m².

BÍ ĐẬU LAI F1 ĐẬU THẦN 191HMT Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG:
Bảo quản được lâu, kháng bệnh thán thư, mẫu mã trái đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, thích hợp cho những vùng đất bạc màu. Năng suất cao có thể đạt 3 - 4 tấn/1.000 m².

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Trồng được ở tất cả các mùa vụ bí đậu, thu hoạch 65 - 70 ngày sau gieo. 
Khoảng cách trồng 2,2 - 2,5 m x 0,4 - 0,5 m. Mật độ 800 - 1.000 cây/1.000 m².