CÀ CHÙM EGGPLANT
CÀ CHÙM EGGPLANT Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Dạng cà chùm, cây sinh trưởng khỏe, cho thu hoạch 50 - 55 ngày sau trồng.
Năng suất cao đạt 6 - 7 tấn/1.000 m². Trái dài 20 -22 cm, màu tím đậm, cơm xanh, chất lượng ăn ngon.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Miền Bắc thích hợp gieo từ tháng 4 - 10 dương lịch.
Khoảng cách trồng 1,2 m x 0,4 m. Lượng hạt 15 - 20 gam/ 1.000 m²

CÀ CHÙM EGGPLANT Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Dạng cà chùm, cây sinh trưởng khỏe, cho thu hoạch 50 - 55 ngày sau trồng.
Năng suất cao đạt 6 - 7 tấn/1.000 m². Trái dài 20 -22 cm, màu tím đậm, cơm xanh, chất lượng ăn ngon.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Miền Bắc thích hợp gieo từ tháng 4 - 10 dương lịch.
Khoảng cách trồng 1,2 m x 0,4 m. Lượng hạt 15 - 20 gam/ 1.000 m²