CẢI NGỌT CỌNG XANH TOSAKAN
CẢI NGỌT CỌNG XANH TOSAKAN

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thân cây gọn, chống đổ ngã, trồng được quanh năm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: (15 cm - 20 cm) x 15 cm. Sử dụng 200 - 300 gam hạt/1.000 m2"

CẢI NGỌT CỌNG XANH TOSAKAN

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thân cây gọn, chống đổ ngã, trồng được quanh năm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: (15 cm - 20 cm) x 15 cm. Sử dụng 200 - 300 gam hạt/1.000 m2"