ĐU ĐỦ LAI F1 CHARA
ĐU ĐỦ LAI F1 CHARA Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Chất lượng ăn rất ngon, ngọt, 13 - 14 °Brix. Thịt quả dày, màu đỏ đẹp. Trọng lượng quả 1,5 - 1,8 kg.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Cho thu hoạch trái chín sau trồng 6 - 6,5 tháng. Khoảng cách trồng (2 - 2,5 m) x 2 m. Mật độ 2,000 cây/ha
ĐU ĐỦ LAI F1 CHARA Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Chất lượng ăn rất ngon, ngọt, 13 - 14 °Brix. Thịt quả dày, màu đỏ đẹp. Trọng lượng quả 1,5 - 1,8 kg.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Cho thu hoạch trái chín sau trồng 6 - 6,5 tháng. Khoảng cách trồng (2 - 2,5 m) x 2 m. Mật độ 2,000 cây/ha