NGÒ HẠT LỚN HMT99
NGÒ HẠT LỚN HMT99

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe và đều. Năng suất cao. Cọng và lá có màu xanh, thơm. Thu hoạch 28 - 32 ngày sau gieo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lượng giống gieo 10 kg/1.000 m²"

NGÒ HẠT LỚN HMT99

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe và đều. Năng suất cao. Cọng và lá có màu xanh, thơm. Thu hoạch 28 - 32 ngày sau gieo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lượng giống gieo 10 kg/1.000 m²"