ĐU ĐỦ LAI F1 KIM LONG
ĐU ĐỦ LAI F1 KIM LONG Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Tỷ lệ trái dài cao. Kháng virus đốm vòng. Sinh trưởng khỏe.
Chất lượng ăn rất ngon, ngọt, 13 - 14 °Brix, ruột chính màu vàng. Trọng lượng trái 1,2 - 1,5 kg.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho thu hoạch trái chín sau trồng 6 - 6,5 tháng. Khoảng cách trồng (2 - 2,5 m) x 2 m. Mật độ 2,000 cây/ha

ĐU ĐỦ LAI F1 KIM LONG Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Tỷ lệ trái dài cao. Kháng virus đốm vòng. Sinh trưởng khỏe.
Chất lượng ăn rất ngon, ngọt, 13 - 14 °Brix, ruột chính màu vàng. Trọng lượng trái 1,2 - 1,5 kg.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho thu hoạch trái chín sau trồng 6 - 6,5 tháng. Khoảng cách trồng (2 - 2,5 m) x 2 m. Mật độ 2,000 cây/ha