ĐU ĐỦ LAI F1 VEGA
ĐU ĐỦ LAI F1 VEGA Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Chất lượng ăn rất ngon, ngọt, 13 - 14 °Brix. Thịt quả dày, màu đỏ đẹp. Trọng lượng quả 1,2 - 1,6 kg.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho thu hoạch trái chín sau trồng 6 - 6,5 tháng. Khoảng cách trồng (2 - 2,5 m) x 2 m. Mật độ 2,000 cây/ha

ĐU ĐỦ LAI F1 VEGA Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Chất lượng ăn rất ngon, ngọt, 13 - 14 °Brix. Thịt quả dày, màu đỏ đẹp. Trọng lượng quả 1,2 - 1,6 kg.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho thu hoạch trái chín sau trồng 6 - 6,5 tháng. Khoảng cách trồng (2 - 2,5 m) x 2 m. Mật độ 2,000 cây/ha