DƯA HẤU LAI F1 THIÊN VŨ
DƯA HẤU LAI F1 THIÊN VŨ Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, thích nghi rộng, dễ trồng.
Trái đồng đều, năng suất cao, có thể đạt 3,5 - 4,5 tấn/1.000 m².
Dạng trái đẹp, chất lượng ăn ngon, 12 - 13 °Bx. Bảo quản được lâu và chịu được vận chuyển xa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mật độ trồng 1.000 - 1.100 cây/1.000 m². Thu hoạch 58 - 65 ngày sau gieo.

DƯA HẤU LAI F1 THIÊN VŨ Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, thích nghi rộng, dễ trồng.
Trái đồng đều, năng suất cao, có thể đạt 3,5 - 4,5 tấn/1.000 m².
Dạng trái đẹp, chất lượng ăn ngon, 12 - 13 °Bx. Bảo quản được lâu và chịu được vận chuyển xa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mật độ trồng 1.000 - 1.100 cây/1.000 m². Thu hoạch 58 - 65 ngày sau gieo.