DƯA LEO HUNTER 139
DƯA LEO HUNTER 139 Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thu hoạch sớm, cây khỏe, kháng bệnh virus tốt, cành nhánh nhiều, năng suất cao. Trái dài 18 - 20 cm, mẫu mã trái đẹp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: (1,4 - 1,6 m) x (0,6 - 0,8 m), sử dụng 30 - 40 gam hạt/1.000 m²

DƯA LEO HUNTER 139 Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thu hoạch sớm, cây khỏe, kháng bệnh virus tốt, cành nhánh nhiều, năng suất cao. Trái dài 18 - 20 cm, mẫu mã trái đẹp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: (1,4 - 1,6 m) x (0,6 - 0,8 m), sử dụng 30 - 40 gam hạt/1.000 m²