DƯA LEO HUNTER 331
DƯA LEO HUNTER 331 Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thu hoạch sớm, khây khỏe, kháng bệnh virus tốt, cành nhánh nhiều, rất sai trái, năng suất cao. Trái dài 18 - 20 cm, màu xanh đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Miền Bắc : Thích hợp trồng trong vụ mát, tránh trồng vào những thời vụ có nhiệt độ cao.
Khoảng cách trồng: (1,4 - 1,6 m) x (0,6 - 0,8 m), sử dụng 30 - 40 gam hạt/1.000 m²

DƯA LEO HUNTER 331 Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thu hoạch sớm, khây khỏe, kháng bệnh virus tốt, cành nhánh nhiều, rất sai trái, năng suất cao. Trái dài 18 - 20 cm, màu xanh đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Miền Bắc : Thích hợp trồng trong vụ mát, tránh trồng vào những thời vụ có nhiệt độ cao.
Khoảng cách trồng: (1,4 - 1,6 m) x (0,6 - 0,8 m), sử dụng 30 - 40 gam hạt/1.000 m²