DƯA LEO THANH THIÊN 79
DƯA LEO THANH THIÊN 79 Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG:

Thu hoạch sớm, rất sai trái, năng suất cao. Cây sinh trưởng khỏe, kháng virus tốt, cành nhánh nhiều. Trái dài 20 - 22 cm, màu xanh đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Khoảng cách trồng 1,5m x (0,6 - 0,8m). Sử dụng khoảng 30 - 40 gam hạt/1.000 m²

DƯA LEO THANH THIÊN 79 Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG:

Thu hoạch sớm, rất sai trái, năng suất cao. Cây sinh trưởng khỏe, kháng virus tốt, cành nhánh nhiều. Trái dài 20 - 22 cm, màu xanh đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Khoảng cách trồng 1,5m x (0,6 - 0,8m). Sử dụng khoảng 30 - 40 gam hạt/1.000 m²