BÍ ĂN NON LAI F1 HMT48
BÍ ĂN NON LAI F1 HMT48

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Sinh trưởng khỏe, kháng virus, thu hoạch kéo dài, rất dễ trồng. Thu hoạch 42 - 47 ngày sau gieo. Trái đồng đều, chất lượng ăn ngon. Bông đực dài, năng suất bông cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được quanh năm. Chú ý trồng thưa. Khoảng cách trồng giàn: 1,5 m x (0,4 m - 0,5 m). Mật độ: 1.400 - 1.700 cây/1.000 m2.
Khoảng cách trồng bò đất: (2 m - 2,5 m) x 0,4 - 0,5 m). Mật độ: 1.000 - 1.300 cây/1.000 m2

BÍ ĂN NON LAI F1 HMT48

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Sinh trưởng khỏe, kháng virus, thu hoạch kéo dài, rất dễ trồng. Thu hoạch 42 - 47 ngày sau gieo. Trái đồng đều, chất lượng ăn ngon. Bông đực dài, năng suất bông cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được quanh năm. Chú ý trồng thưa. Khoảng cách trồng giàn: 1,5 m x (0,4 m - 0,5 m). Mật độ: 1.400 - 1.700 cây/1.000 m2.
Khoảng cách trồng bò đất: (2 m - 2,5 m) x 0,4 - 0,5 m). Mật độ: 1.000 - 1.300 cây/1.000 m2