BÍ ĐAO CHANH HMT164
BÍ ĐAO CHANH HMT164

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Dạng trái đẹp, thuôn dài, đồng đều, thịt trái xanh, được thị trường ưa chuộng.
Cho thu hoạch sớm và tập trung. Năng suất cao, có thể đạt 6 -7 tấn/1.000 m².

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng 25 - 35 gam/1.000 m². Khuyến cáo cho vụ mưa và vụ mát, không nên trồng ở vụ nắng trong điều kiện áp lực virus cao.

BÍ ĐAO CHANH HMT164

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Dạng trái đẹp, thuôn dài, đồng đều, thịt trái xanh, được thị trường ưa chuộng.
Cho thu hoạch sớm và tập trung. Năng suất cao, có thể đạt 6 -7 tấn/1.000 m².

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng 25 - 35 gam/1.000 m². Khuyến cáo cho vụ mưa và vụ mát, không nên trồng ở vụ nắng trong điều kiện áp lực virus cao.