BÍ ĐỎ LAI F1 ARJUNA
BÍ ĐỎ LAI F1 ARJUNA

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, khá chống chịu virus. Trọng lượng trái trung bình 3 - 5 kg.
Mẫu mã trái đẹp, trái đồng đều, thịt trái dày và có màu cam đẹp, chất lượng ăn ngon, được thị trường ưa chuộng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng 80 - 100 gam hạt/1.000 m². Không nên gieo trồng vào mùa nắng nóng.

BÍ ĐỎ LAI F1 ARJUNA

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, khá chống chịu virus. Trọng lượng trái trung bình 3 - 5 kg.
Mẫu mã trái đẹp, trái đồng đều, thịt trái dày và có màu cam đẹp, chất lượng ăn ngon, được thị trường ưa chuộng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng 80 - 100 gam hạt/1.000 m². Không nên gieo trồng vào mùa nắng nóng.