HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ LAI F1 PHÚ VƯƠNG 820
HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ LAI F1 PHÚ VƯƠNG 820

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, đậu trái tốt, kháng bệnh virus. Chất lượng ăn dẻo, ngon. Trồng được quanh năm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng 120 - 140 gam hạt/1.000 m². Không nên gieo trồng vào mùa nắng nóng.

HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ LAI F1 PHÚ VƯƠNG 820

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, đậu trái tốt, kháng bệnh virus. Chất lượng ăn dẻo, ngon. Trồng được quanh năm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng 120 - 140 gam hạt/1.000 m². Không nên gieo trồng vào mùa nắng nóng.