HẠT GIỐNG CÀ PHÁO LAI F1 BẠCH TUYẾT 979
HẠT GIỐNG CÀ PHÁO LAI F1 BẠCH TUYẾT 979

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, nhiều cành nhánh, kháng bệnh virus, dễ trồng. Năng suất cao, thời gian thu hoạch kéo dài. Trái tròn mày trắng, độ đồng đều cao, thịt dày, ăn giòn, ngọt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 1,5 m x 0,5 m - 0,6 m. Mật đồ trồng 1.000 - 1.200 cây/1.000 m². Lượng hạt 6 - 8 gam hạt/1.000 m²

HẠT GIỐNG CÀ PHÁO LAI F1 BẠCH TUYẾT 979

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, nhiều cành nhánh, kháng bệnh virus, dễ trồng. Năng suất cao, thời gian thu hoạch kéo dài. Trái tròn mày trắng, độ đồng đều cao, thịt dày, ăn giòn, ngọt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 1,5 m x 0,5 m - 0,6 m. Mật đồ trồng 1.000 - 1.200 cây/1.000 m². Lượng hạt 6 - 8 gam hạt/1.000 m²