ĐU ĐỦ LAI F1 CARINOSA
ĐU ĐỦ LAI F1 CARINOSA

 

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu tốt với virus đốm vòng. Đậu trái tốt, bình quân trên 40 trái/cây
Thịt dày có màu vàng cam chắc và ngọt, 13°Bx. Trọng lượng trái 1,5 - 2 kg, bảo quản tốt và chịu được vận chuyển xa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

6,5 tháng sau trồng cho thu hoạch lứa đầu tiên. Khoảng cách trồng 2 m x 2 - 2,5 m (2.000 cây/ha).

 

ĐU ĐỦ LAI F1 CARINOSA

 

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu tốt với virus đốm vòng. Đậu trái tốt, bình quân trên 40 trái/cây
Thịt dày có màu vàng cam chắc và ngọt, 13°Bx. Trọng lượng trái 1,5 - 2 kg, bảo quản tốt và chịu được vận chuyển xa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

6,5 tháng sau trồng cho thu hoạch lứa đầu tiên. Khoảng cách trồng 2 m x 2 - 2,5 m (2.000 cây/ha).