ĐU ĐỦ LAI F1 RED ROYAL
ĐU ĐỦ LAI F1 RED ROYAL

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây thấp, sinh trưởng khỏe, sai trái, trọng lượng trái 1,7 - 2,5 kg, thịt trái đỏ đẹp, 11 -12 °Bx, chịu được vận chuyển xa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sau trồng 6,5 - 7 tháng cho thu hoạch trái chín. Khoảng cách trồng: 2 m x 2 - 2,5 m (2.000 cây/ha).

ĐU ĐỦ LAI F1 RED ROYAL

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây thấp, sinh trưởng khỏe, sai trái, trọng lượng trái 1,7 - 2,5 kg, thịt trái đỏ đẹp, 11 -12 °Bx, chịu được vận chuyển xa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sau trồng 6,5 - 7 tháng cho thu hoạch trái chín. Khoảng cách trồng: 2 m x 2 - 2,5 m (2.000 cây/ha).