ĐU ĐỦ LAI F1 SAPNA
ĐU ĐỦ LAI F1 SAPNA

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, ruột trái màu đỏ, ngọt, 13 độ Brix, trọng lượng trái 1,5 - 2 kg, cho thu hoạch trái chín sau khi trồng 7 tháng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 2 - 2,5 m x 2 m. Mật độ 2.000 cây/ha.

ĐU ĐỦ LAI F1 SAPNA

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, ruột trái màu đỏ, ngọt, 13 độ Brix, trọng lượng trái 1,5 - 2 kg, cho thu hoạch trái chín sau khi trồng 7 tháng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 2 - 2,5 m x 2 m. Mật độ 2.000 cây/ha.