DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 68
DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 68

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Ruột chín có màu vàng, ăn giòn, rất ngọt, 12 - 13 °Bx.
Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao, có thể đạt 3 - 3,5 tấn/1.000 m²
Cho thu hoạch 58 - 65 ngày sau gieo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/ 1.000 m².

DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 68

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Ruột chín có màu vàng, ăn giòn, rất ngọt, 12 - 13 °Bx.
Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao, có thể đạt 3 - 3,5 tấn/1.000 m²
Cho thu hoạch 58 - 65 ngày sau gieo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/ 1.000 m².