DƯA LÊ LAI F1 BẠCH NGỌC ĐƯỜNG
DƯA LÊ LAI F1 BẠCH NGỌC ĐƯỜNG

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Chất lượng ăn rất ngon. Brix 15 - 18 °Bx. Thịt quả dày và màu cam đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu virus và bệnh cháy lá. Đậu quả tốt. Để được 1 - 3 quả/cây. Trọng lượng 0,7 - 2,0 kg tùy số quả trên cây. Vỏ có thể có vân lưới hoặc không tùy điều kiện canh tác

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Ngoài trời: 1.400 - 1.500 cây, trong nhà lưới: 2.000 - 2.200 cây/1.000 m²

DƯA LÊ LAI F1 BẠCH NGỌC ĐƯỜNG

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Chất lượng ăn rất ngon. Brix 15 - 18 °Bx. Thịt quả dày và màu cam đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu virus và bệnh cháy lá. Đậu quả tốt. Để được 1 - 3 quả/cây. Trọng lượng 0,7 - 2,0 kg tùy số quả trên cây. Vỏ có thể có vân lưới hoặc không tùy điều kiện canh tác

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Ngoài trời: 1.400 - 1.500 cây, trong nhà lưới: 2.000 - 2.200 cây/1.000 m²