DƯA LÊ LAI F1 KIM HOÀNG HẬU
DƯA LÊ LAI F1 KIM HOÀNG HẬU

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Vỏ trái khi chín có màu vàng kim, ruột màu cam, rất giòn và ngọt, Brix 16 - 18°Bx, trái đồng đều, trọng lượng 1,5 - 1,8 kg/trái. Thời gian sinh trường 62 - 65 ngày

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Mật độ trồng/1.000 m²: Ngoài trời: 1.400 - 1.500 cây, trong nhà lưới: 2.000 - 2.200 cây

DƯA LÊ LAI F1 KIM HOÀNG HẬU

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Vỏ trái khi chín có màu vàng kim, ruột màu cam, rất giòn và ngọt, Brix 16 - 18°Bx, trái đồng đều, trọng lượng 1,5 - 1,8 kg/trái. Thời gian sinh trường 62 - 65 ngày

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Mật độ trồng/1.000 m²: Ngoài trời: 1.400 - 1.500 cây, trong nhà lưới: 2.000 - 2.200 cây