DƯA LÊ LAI F1 KIM NGỌC ĐƯỜNG
DƯA LÊ LAI F1 KIM NGỌC ĐƯỜNG

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thịt màu cam đậm rất đẹp, ăn rất ngon, thơm, giòn và ngọt. Độ Brix 15 - 16 °Bx.
Dạng trái tròn, 1,3 -1,8 kg/trái, vỏ vàng, khi chín có lưới đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, dễ trồng, thu hoạch sau gieo 60 - 65 ngày

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Mật độ trồng ngoài trời: 1.400 - 1.600 cây/1.000 m². Trong nhà lưới: 2.000 - 2.200 cây/1.000 m²

DƯA LÊ LAI F1 KIM NGỌC ĐƯỜNG

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thịt màu cam đậm rất đẹp, ăn rất ngon, thơm, giòn và ngọt. Độ Brix 15 - 16 °Bx.
Dạng trái tròn, 1,3 -1,8 kg/trái, vỏ vàng, khi chín có lưới đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, dễ trồng, thu hoạch sau gieo 60 - 65 ngày

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Mật độ trồng ngoài trời: 1.400 - 1.600 cây/1.000 m². Trong nhà lưới: 2.000 - 2.200 cây/1.000 m²