DƯA LÊ LAI F1 KIM PHÚC
DƯA LÊ LAI F1 KIM PHÚC

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, dễ trồng. Trọng lượng quả 1,8 - 2,5 kg. Có thể thu hoạch 2 quả/cây. Quả chín có vỏ màu vàng đẹp, thịt màu cam, giòn, ngọt. Brix 12 - 15 độ Bx.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thu hoạch 65 - 68 ngày sau gieo.
Mật độ 1.400 cây/1.000 m2

DƯA LÊ LAI F1 KIM PHÚC

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, dễ trồng. Trọng lượng quả 1,8 - 2,5 kg. Có thể thu hoạch 2 quả/cây. Quả chín có vỏ màu vàng đẹp, thịt màu cam, giòn, ngọt. Brix 12 - 15 độ Bx.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thu hoạch 65 - 68 ngày sau gieo.
Mật độ 1.400 cây/1.000 m2