DƯA LÊ LAI F1 KIM THIÊN HOÀNG
DƯA LÊ LAI F1 KIM THIÊN HOÀNG

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu bệnh virus và cháy lá, dễ trồng, thu hoạch sau gieo 60 - 65 ngày.
Dạng trái tròn, 1,3 - 1,8 kg/trái, vỏ vàng, khi chín có lưới đẹp, thịt màu cam, ăn rất ngon, giòn, ngọt, độ Brix 16 - 18 °Bx.
Lá nhỏ, dễ quản lý sau bệnh, có thể trồng với khoảng cách dày hơn các giống khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Mật độ trồng ngoài trời: 1.600 - 1.800 cây/1.000 m², trong nhà lưới: 2.200 - 2.400 cây/1.000 m².

DƯA LÊ LAI F1 KIM THIÊN HOÀNG

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu bệnh virus và cháy lá, dễ trồng, thu hoạch sau gieo 60 - 65 ngày.
Dạng trái tròn, 1,3 - 1,8 kg/trái, vỏ vàng, khi chín có lưới đẹp, thịt màu cam, ăn rất ngon, giòn, ngọt, độ Brix 16 - 18 °Bx.
Lá nhỏ, dễ quản lý sau bệnh, có thể trồng với khoảng cách dày hơn các giống khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Mật độ trồng ngoài trời: 1.600 - 1.800 cây/1.000 m², trong nhà lưới: 2.200 - 2.400 cây/1.000 m².