DƯA LEO LAI F1 HMT356
DƯA LEO LAI F1 HMT356

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Trái dài 18 - 20 cm, màu xanh đẹp, trái chắc, chịu vận chuyển xa. Cây sinh trưởng khỏe, nhánh nhiều, năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thích hợp trồng trong vụ mát ở Miền Bắc và Miền Trung. Tránh trồng vào những thời vụ có nhiệt độ cao.
Khoảng cách trồng 0,7 - 0,8 m x 0,4 - 0,5 m. Lượng hạt cần cho 1.000 m2: 40 - 50 gam.

DƯA LEO LAI F1 HMT356

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Trái dài 18 - 20 cm, màu xanh đẹp, trái chắc, chịu vận chuyển xa. Cây sinh trưởng khỏe, nhánh nhiều, năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thích hợp trồng trong vụ mát ở Miền Bắc và Miền Trung. Tránh trồng vào những thời vụ có nhiệt độ cao.
Khoảng cách trồng 0,7 - 0,8 m x 0,4 - 0,5 m. Lượng hạt cần cho 1.000 m2: 40 - 50 gam.