DƯA LEO LAI F1 HUNTER 2.0
DƯA LEO LAI F1 HUNTER 2.0

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Năng suất cao, trái màu xanh nhạt, trái dài 12 - 13 cm, chất lượng ăn ngon. Kháng virus.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng quanh năm. Khoảng cách trồng: 1,2 m x 0,25 m - 0,3 m. Sử dụng 60 - 70 gam hạt/1.000 m2.

DƯA LEO LAI F1 HUNTER 2.0

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Năng suất cao, trái màu xanh nhạt, trái dài 12 - 13 cm, chất lượng ăn ngon. Kháng virus.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng quanh năm. Khoảng cách trồng: 1,2 m x 0,25 m - 0,3 m. Sử dụng 60 - 70 gam hạt/1.000 m2.